What are starseeds?

från http://www.paoweb.com

Starseeds are individuals who feel excitement and longing upon learning that they might have originated from another world. They experience the aloneness and separateness that is the human condition, but also have the sense of being foreigners on this planet. They find the behavior and motives of our society puzzling and illogical. Starseeds are often most reluctant to become involved in the institutions of society, e.g. political, economic, health care, etc. Even at an early age, they tend to discern the hidden agendas of such conventions with unusual clarity.”

Läs mer

Annonser

Besök fra stjernesystemet Mirach til Jotunheimen og Skagerak for 6000 år siden.

Jorda er gjennom årtusenene blitt kolonisert av mennesker fra andre planeter i galaksen og utenfor. Nyhetsspeilet bringer her en beretning om hvordan en liten gruppe innvandret til Norge for 6000 år siden. Den blir fortalt av Tania Piekae, som også er fra planeten Terial i stjernesystemet Mirach i Andromeda-konstellasjonen, som innvandrerne kom fra.

Jeg er Tania, viseforkvinne i Andromeda Council. Jeg ønsker å dele innsikt om min hjemverden, planeten Terial i stjernesystemet Mirach som befinner seg i Andromeda-konstellasjonen, som er synlig på  himmelen og på stjernekart.

Läs mer