Besök fra stjernesystemet Mirach til Jotunheimen og Skagerak for 6000 år siden.

Jorda er gjennom årtusenene blitt kolonisert av mennesker fra andre planeter i galaksen og utenfor. Nyhetsspeilet bringer her en beretning om hvordan en liten gruppe innvandret til Norge for 6000 år siden. Den blir fortalt av Tania Piekae, som også er fra planeten Terial i stjernesystemet Mirach i Andromeda-konstellasjonen, som innvandrerne kom fra.

Jeg er Tania, viseforkvinne i Andromeda Council. Jeg ønsker å dele innsikt om min hjemverden, planeten Terial i stjernesystemet Mirach som befinner seg i Andromeda-konstellasjonen, som er synlig på  himmelen og på stjernekart.

Läs mer

Annonser

Vi kan se mindre än 1 procent av vad som finns till.

Ur Hathor – Budskap från en uppstigen civilisation.

Unknown

Detta är skrivet på 90-talet. Trots att vårt medvetande stadigt har ökat sedan dess är budskapet lika aktuellt idag.

”Låt oss börja med förståelsen av er själva som energi. Vi börjar med att säga något om energi, därför att på Jorden vid denna tid är medvetandet fäst och låst vid vad man kallar en tredimensionell verklighet – en materiell värld som man kan se och röra vid med sina kroppsliga sinnen. Och likväl, inom krafternas spektrum, inom det elektromagnetiska spektrum som era fysiker har avtäckt, kan ni se mindre än 1 procent av vad som finns till! Vi existerar i de andra 99 procenten av oförnimbar energi. Så är det även med oräkneliga andra levande varelser i detta Universum, dessa återstår för er att upptäcka.

Läs mer

Femte dimensionen

Den här strofen ur en Arcturian-kanalisering tog tag i mig.

Because of your conscious connection with the fifth dimension, the lies and illusions of the third dimension will have no influence on you. You will then view 3D Earth as a Kindergarten world from which you have graduated. However, you may still hold a form on that world to assist others, as well as to help Gaia. In this manner, your primary consciousness is based in the Parallel Reality of Ascending Earth, and your secondary consciousness in in the physical world.

Hela kanaliseringen:

http://suzanneliephd.blogspot.se/2013/01/arcturian-teachings-multiple-realities-3.html